Welcome, visitor! [ Register | Login

ลงประกาศฟรี

วิธีสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ

วิธีสมัครสมากชิกเข้าสู่ระบบ

 1. คลิกปุ่ม Register (แถบด้านบนขวาของเว็บไซต์) การสมัครสมาชิกนั้นจำเป็นจะต้องใช้ อีเมลล์  Email  ในการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ
 2. จะเห็นแบบฟอร์มสมัครสมาชิก กรอกให้ครบถ้วน ดังรูป
 • Username (ชื่อที่ใช้แสดงสำหรับแทนชื่อจริงของคุณ)
 • Email (อีเมลล์ที่ใช้สำหรับสมัครสมาชิก )

1

 1. เลือกติ๊กถูกว่าฉันไม่ใช่บ็อต (I’m not a robot) เลือกรูปภาพที่เหมาะสมกับรูปภาพที่กำหนดดังรูป2
 2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วทำการ คลิกปุ่ม CREATE ACCOUNT 3
 3. เมื่อทำการสมัครสมากชิกเสร็จสิ้นรหัสผ่านจะแสดงใน email ที่ใช้ในการสมัคร4
 4. ทำการเข้าสู่ระบบ โดยการคลิกปุ่ม Login และทำการใส่ Username และ Password แล้วทำการ Login
 5. ทำการเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นจะแสดงดังภาพ
  5
UA-68173158-1